zondag 7 april 2013

De NAH'er bestaat niet

Het thema van de contactgroep- NAH- West Friesland was vanmiddag: het onzichtbare zichtbaar maken. Niet Aangeboren Hersenletsel en de gevolgen ervan zijn nog steeds erg onbekend. NAH is niet zichtbaar aan de buitenkant.  Schrijnend is het onbegrip van de buitenwereld waar mensen met NAH vaak mee te maken hebben. Vanmiddag hebben we met elkaar gedeeld hoe een ieder hiermee omgaat. De een zoekt de publiciteit: 'Doordat ik een aantal keren in de krant heb gestaan weten de mensen nu dat ik de dingen niet meteen kan onthouden en vertellen ze het nog een paar keer', een ander zegt bij iedere ontmoeting: 'Ik heb een geheugen als een vergiet, dus neem me niet kwalijk als ik straks niet meer weet wat je me verteld hebt.'
De gevolgen zijn voor iedereen anders. De NAH'er bestaat niet. Onderstaande lijst laat zien welke gevolgen NAH met zich mee kan brengen.

NAH kan zorgen voor:
-             Vertraagde informatieverwerking
-              Problemen met aandacht en concentratie
-              Egocentrisch denken en handelen
-              Verminderd zelfinzicht
-              Problemen met planning en organisatie
-              Vertraagd denken
-              Associatief denken
-              Verminderd probleemoplossend denken- bedenken wel maar doordenken op consequenties/              leggen van verbanden/ als-dan
-              Geen behoeften/ gedrag kunnen uitstellen- komt over als drammerig
-              Niet (goed) kunnen kiezen- ervaring van de keuze: eerst douchen en dan roken of andersom?
-              Moeite met geschakelde handelingen, organisatieproblemen- bv bij het koken
-              Initiatiefgebrek, geen handelen zonder aanzet van buitenaf’
-              Onvermogen om de ernst van de dingen te kunnen inzien onverschilligheid
-              Geheugenproblemen
-              Gedrag niet kunnen beheersen/ doceren
-              Emoties niet kunnen beheersen/ reguleren
-              Verminderde zelfbijsturing (flexibiliteit)
-              Verminderd sociaal meegevoel en inzicht
-              Ontstaan van onfatsoenlijk gedrag
-              Niet los kunnen komen van handeling of gedachte (perseveratie)/ malen
(Linkszijdig herseninfarct- doorgaan in handeling bv schaaltje vla door blijven eten terwijl het al leeg is, maar ook mentaal- malen in een gedachte of een associatie)
-              Verhoogde afleidbaarheid 
-              Niet (goed) kunnen vertellen waarom men iets wel/niet doet of heeft gedaan
-              Niet creatief kunnen omgaan met tijd en ruimte – alles op het laatste moment of juist uren van te voren
-              Motorische en mentale traagheid of onhandigheid.

1 opmerking:

  1. Indrukwekkende lijst. Doet me realiseren hoe belangrijk onze hersenen zijn om uit te drukken wie en wat je bent. En hoe akelig vaak als dat niet meer optimaal gaat.

    BeantwoordenVerwijderen