zaterdag 22 juni 2013

De cliënt centraal


In mijn werk ben ik nogal voortvarend. Ik houd van duidelijkheid, afspraken maken, stappenplannen, afwerklijstjes enzo. Zo heb ik samen met een cliënt een stappenplan gemaakt voor drie maanden met een duidelijke aanpak om elke week iets verder te komen. Bij de derde keer merk ik weerstand en bij de vierde week gaat mijn coachee echt met de hakken in het zand. Ik benoem dit en ik vraag hem of hij het wel eens is met het plan van aanpak. Toen we het samen opstelden was het helemaal goed maar er is iets veranderd. Hij geeft aan dat het hem te snel gaat. Hij is het eens met de einddoelen maar het termijn is te kort. Hij vindt dat er minstens een jaar voor uitgetrokken moet worden. Ik merk dat ik er moeite mee heb; naar mijn idee is de termijn van drie maanden al vrij ruim voor wat er moet gebeuren. Maar ik realiseer me ook dat ik mijn eigen resultaatgerichtheid los moet laten. Het moeten de doelen zijn van de cliënt en niet van mij.We zullen opnieuw moeten gaan zitten om het plan van aanpak in kleinere voor hem haalbare en overzichtelijke stappen te zetten. De cliënt centraal!