zondag 3 mei 2015

Rots en Water


Vanmiddag hebben we bij de Contactgroep NAH WF kennis gemaakt met Rots en Water.
Onze trainer was Karin Massop 

Rots en Water is een training voor lichaam en geest. Het doel van de training is het ontwikkelen van sociale vaardigheden en van lichamelijke en geestelijke weerbaarheid.
Iedereen heeft kwaliteiten. Maar daar ben je je niet altijd van bewust. Om je te kunnen handhaven in deze maatschappij waarin zoveel op je afkomt, heb je zowel rots- als waterkwaliteiten nodig.

De rotskwaliteiten zijn op jezelf gericht:
-staan voor je mening
-weten wat je wilt
-durven en doen
 -zelfbeheersing.
Weten wie je bent/ weten wat je wilt/ weten wat je doet

De waterkwaliteiten zijn de kwaliteiten die je nodig hebt in de omgang met de ander:
-hulpvaardigheid
-contact maken
-flexibel zijn
-denken aan de ander.
Vriendschap/ verbondenheid/ communicatie

De kunst is de juiste balans te vinden tussen de rots- en waterkwaliteiten.
Soms moet je vasthouden aan je eigen normen en waarden, je zet je rotskwaliteiten in. Soms is het handiger mee te bewegen met hetgeen wat op je afkomt; dan zet je je waterkwaliteiten in.

Met leuke oefeningen maakte Karin duidelijk wat er met je gebeurt als je kunt leunen op een ander, als je probeert een ander omver te duwen als hij of zij in zijn kracht staat en hoe je je kunt verdedigen als een ander 'jouw knijpers' probeert af te pakken...

Het was een gedenkwaardige middag waarop we met elkaar hebben gelachen en gehuild. Een middag waarop we elkaar en onszelf weer een beetje beter hebben leren kennen.Karin Massop

Geen opmerkingen:

Een reactie posten