maandag 4 maart 2013

Werk en WetZondagmiddag hebben we in de contactgroep NAH-WF het thema 'Aan de slag' behandeld. Er bleek veel onduidelijkheid te zijn over de wet- en regelgeving van onze overheid. Wajong, WAO en WIA : de afkortingen vlogen ons om de oren. Daarom zet ik alles maar eens even op een rijtje.

De Wajong bestaat nog steeds, dit is de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten. De WAO geldt alleen nog voor diegenen die op 1 januari 2006 al een WAO-uitkering ontvingen.

De WIA is de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Als je na twee jaar ziekte voor een deel of helemaal niet meer kunt werken, dan kun je in aanmerking komen voor deze wet. In de WIA ligt het accent op wat mensen nog wel kunnen. Het is in de WIA zo geregeld dat je er altijd financieel op vooruit gaat als je (gedeeltelijk) blijft werken.

Binnen de WIA heb je twee verschillende uitkeringen: de IVA en de WGA. De IVA krijg je als je volledig arbeidsongeschikt bent en een hele kleine kans hebt dat je weer herstelt: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. De WGA is voor iedereen die gedeeltelijk arbeidsgeschikt is: de Regeling werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Een sleutelrol voor het bepalen van de arbeidsgeschiktheid dan wel arbeidsongeschiktheid is weggelegd voor de UWV-arts en de arbeidsdeskundige van het UWV. UWV staat voor het Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen.

Een belangrijke tip: ga nooit alleen naar een gesprek bij het UWV. Neem altijd iemand mee die jou goed kent, hetzij een partner, een familielid of een begeleider. Twee horen meer dan één, en het kan heel goed zijn dat je zelf een ander idee hebt van je eigen mogelijkheden dan je omgeving.

1 opmerking: